Followers

Tuesday, 13 November 2012

Apa itu Kaunseling Kerjaya..??Kaunseling kerjaya

  •   Merupakan proses menolong yang memfokuskan kepada kesedaran kendiri, minat, sikap yang melibatakan individu terlatih dan berlesen (Myrick, 1997, p.3

  • Aktiviti bersangkutan dengan proses menolong pelajar untuk memilih kerjaya sepanjang kehidupan.

  •   Segala aspek keperluan individu.

  • Menjelaskan pembuatan kepututsan kerjaya.

Bimbingan kerjaya.

  • Merupakan proses mendidik yang melibatkan maklumat-maklumat diberikan kepada pelajar dalam usaha untuk membantu pelajar bergerak maju secara progresif ke arah matlamat yang dicita-citakan. (Myrick, 1997, p.3.)

  • Biasanya diberikan oleh pendidik profesional sepeeti guru dan kaunselor dan dibantu oleh sistem sokongan yang lain. (Myrick, 1997, p.3.)

  • Jadi bimbingan kerjaya merupakan sebahagian drp program bimbingan yang direka untuk menolong pelajar di dalam perkembangan kerjaya dan kaunseling kerjaya membabitkan sebahagian daripada program bimbingan yang melibatkan memberikan kaunseling kepada pelajar berkaitan perkembangan kerjaya.

0 comments:

Post a Comment