Followers

Saturday, 20 October 2012

Komputer Dalam Kaunseling Kerjaya1.0       PENGENALAN
Kerjaya (career) merujuk kepada bagaimana individu melihat diri mereka dan hubungannya dengan apa yang mereka lakukan (Sharf, 1997).  Kaunseling kerjaya merupakan proses menolong yang memfokuskan kepada kesedaran kendiri, minat, sikap yang melibatakan individu terlatih dan berlesen (Myrick, 1997, p.3).  Brown & Brook (1986) mendefinisikan kaunseling kerjaya sebagai satu proses interpersonal yang direka bentuk untuk membantu individu-individu yang mengalami masalah perkembangan kerjaya.  Sidek (2002) menegaskan kaunseling kerjaya merupakan proses psikologi sepanjang hayat yang berinteraksi secara dinamik dengan peranan lain dalam kehidupan. Penggunaan komputer adalah untuk memberi sokongan berterusan untuk kegunaan profesional yang lebih baik dalam kaunseling dan bimbingan kerjaya. Kriteria penilaian termasuklah bagaimana mempelajari kemungkinan kerjaya, maklumat kerjaya bersepadu, mencapai keputusan kerjaya dan mengambil tindakan sewajarnya.


Harris-Bowlsbey dan Sampson (1990) mendefinisikan CACGs sebagai satu sistem secara online.  Tujuannya adalah melibatkan pengguna dalam bahan interaktif yang mengajar dan memantau satu proses perancangan kerjaya.  Ia juga menyediakan maklumat untuk individu dalam membuat keputusan pendidikan serta pekerjaan.  CACGs boleh membantu klien mengembangkan kesedaran kendiri, mempelajari tentang jenis pekerjaan yang sesuai, membantu klien memilih pekerjaan serta membantunya melaksanakan pilihan yang dibuat.  CACGs juga memberi maklum balas dengan cepat kepada pelajar, mengajar langkah secara berurutan untuk menentukan pilihan kerjaya mereka dan memberi cadangan untuk tindakan yang diambil seterusnya.  
2.0       BEBERAPA AMARAN APABILA MENGGUNAKAN KOMPUTER
Dalam penggunaan komputer sebagai medium dalam kaunseling kerjaya, kebimbangan utama ialah kerahsiaan.  Perlanggaran kerahsiaan adalah lebih cenderung dengan sistem penyimpanan data elektronik berbanding dengan pendekatan tradisional. Velasquez dan Lynch (1981) menegaskan bahawa masalah ini boleh diselesaikan dengan kod pengenalan, kata laluan dan sekatan umum kepada individu yang boleh mengakses maklumat klien, tetapi kaunselor mesti memastikan setiap klien menggunakan kaedah khusus untuk mengekalkan kerahsiaan.  Apabila menggunakan internet potensi untuk melanggar kerahsiaan meningkat melaui akses yang tidak sesuai untuk rekod klien, surat-menyurat, e-mel, nota kes klien, dan penilaian maklumat klien. Penyelesaian termasuk program penyulitan, menukar kata laluan dengan kerap dan menukar mesej kepada kod.  Kaunselor juga harus sedar bahawa instrumen penilaian bimbingan kerjaya dengan bantuan komputer harus memenuhi standard yang sama digunakan untuk menilai langkah-langkah psikometrik tradisional. Kesahan dan kebolehpercayaan perlu diwujudkan untuk kegunaan instrumen dalam sistem komputer bimbingan kerjaya.  Kaunselor mesti mempunyai bukti bahawa penyata interpretasi yang dijana oleh ujian berasaskan komputer tersebut sah. Kaunselor harus yakin bahawa setiap klien memahami sepenuhnya implikasi komputer apabila mereka berada dalam proses pencarian kerjaya.  Kebimbangan lain dalam kalangan profesional kaunseling kerjaya adalah sistem berkomputer akan menjadi satu sumber dalam pengaturcaraan bimbingan kerjaya. Sistem bimbingan kerjaya dengan berbantukan komputer harus bertambah tetapi seharusnya tidak menggantikan peranan kaunselor. Walaupun program perisian telah menjadi lebih mesra klien, kaunselor kerjaya perlu menstrukturkan dan mengekalkan klien dalam proses bimbingan kerjaya terutama dalam memilih program yang berkaitan kerjaya di internet.  Kaunselor perlu menangani masalah kebimbangan pengguna. Kekurangan persediaan oleh pengguna boleh menyebabkan mereka berputus asa dengan sistem berkomputer ini.      3.0       KELEBIHAN SISTEM BIMBINGAN KERJAYA BERBANTUKAN KOMPUTER (CACGs)
Banyak kelebihan kepada klien dalam penggunaan sistem bimbingan kerjaya berbantukan komputer.  Sistem berkomputer membolehkan pengguna untuk menjadi lebih aktif terlibat dalam proses bimbingan kerjaya. Penglibatan secara aktif ini akan menggalakkan pengguna untuk lebih banyak bertanya soalan daripada proses itu sendiri.  Selain itu, motivasi pengguna akan kekal melalui penggunaan unik iaitu maklum balas secara serta-merta.  Peluang proses eksplorasi kerjaya menyediakan keperluan dan peluang untuk memperibadikan strategi pencarian kerjaya. Justeru, bantuan komputer dalam sistem bimbingan kerjaya menyediakan eksplorasi kerjaya yang sistematik dan program keputusan kerjaya yang boleh diakses pada bila-bila masa yang diberikan.  Akses kepada pangkalan data yang besar memberi maklumat terkini untuk peringkat tempatan, negeri, kebangsaan, dan lokasi antarabangsa yang boleh didapati dengan segara.4.0       JENIS SISTEM BIMBINGAN KERJAYA BERBANTUKAN KOMPUTER (CACGs)

Jenis-jenis yang paling biasa dalam sistem bimbingan kerjaya dengan bantuan komputer ialah sistem maklumat dan sistem bimbingan. Sistem maklumat menyediakan kepada pengguna akses secara terus kepada pangkalan data yang besar mengikut bidang tertentu yang tertakluk kepada ciri-ciri pekerjaan (tugas kerja, kebolehan yang diperlukan, persekitaran kerja, gaji) dan senarai pekerjaan, institusi pendidikan dan latihan, maklumat ketenteraan, dan bantuan kewangan.  Sistem bimbingan biasanya tergolong dalam skop yang luas. Ia mengandungi pelbagai modul yang lengkap, seperti arahan dalam proses membuat keputusan kerjaya, penilaian, ramalan kejayaan masa hadapan, bantuan dan perancangan dan pembangunan strategi bagi rancangan masa hadapan.  Banyak sistem yang ditujukan ke arah populasi tertentu, seperti pelajar-pelajar di sekolah menengah, sekolah tinggi dan kolej; sesetengah sistem adalah untuk orang yang bekerja dalam organisasi; dan beberapa keperluan ditujukan kepada pesara.  Sistem bimbingan kerjaya berbantukan komputer (CACG) telah mengalami perubahan besar pada dekad yang lalu. Pengubahsuaian masa depan boleh datang lebih cepat kerana sistem ini direka untuk memenuhi keperluan persekitaran kerja yang sentiasa berubah dan kemahiran yang berkaitan dengan perubahan teknikal yang pesat.  Komponen-komponen berikut terdapat dalam kebanyakan sistem: 

ü  Maklumat pekerjaan
ü  Maklumat perkhidmatan tentera
ü  Maklumat mengenai institusi pengajian tinggi
ü  Maklumat mengenai sekolah teknikal dan sekolah terpilih
ü  Maklumat bantuan kewangan
ü  Faedah inventori
ü  Kemahiran membuat keputusan


5.0       PEMBANGUNAN SISTEM PENYAMPAIAN MAKLUMAT KERJAYA (CIDS)

CIDS telah menjadi alat yang sangat popular yang digunakan dengan berkesan dalam program kaunseling secara menyeluruh di sekolah-sekolah dan kolej dan orang dewasa yang memerlukan latihan lanjutan, pendidikan, atau pekerjaan yang berbeza.  Empat komponen utama dalam kebanyakan CIDS ialah penilaian, mencari pekerjaan, maklumat pekerjaan dan maklumat pendidikan. Penilaian dalam talian termasuklah instrument yang mengukur nilai, minat, kemahiran, kecenderungan, atau pengalaman mereka yang berkaitan dengan pilihan kerjaya.  Kemahiran penaksiran adalah satu alat untuk membantu pelajar dan pekerja yang berpengalaman mengenalpasti kemahiran yang diingini dan diperlukan dalam tenaga kerja semasa. American College Testing Program’s Work Keys System direka untuk membantu pelajar membuat peralihan dari sekolah ke tempat kerja atau dari kerja dengan pekerjaan. Ia menilai proses kemahiran individu, menentukan kemahiran pekerjaan yang diperlukan, dan menyediakan sokongan instruksi untuk membantu pelajar meningkatkan kemahiran mereka.  Pencarian pekerjaan menggunakan CIDS adalah sangat inovatif. Pengguna boleh menjana senarai pekerjaan daripada keputusan penilaian. Pengguna boleh memilih senarai carian melalui pembolehubah dan setiap pembolehubah diproses oleh komputer untuk menjana senarai pekerjaan. Jika pengguna tidak berpuas hati dan ingin meneroka pekerjaan yang lain, sistem ini membolehkan pengguna untuk mengubah kriteria yang dipilih dalam pencarian asal.  Komponen maklumat pekerjaan mengandungi maklumat penting mengenai bilangan pekerjaan yang besar, seperti sifat perkerjaan, keadaan bekerja, nombor pekerja, pendidikan dan keperluan latihan, kursus sekolah yang disyorkan, pendapatan, pekerjaan yang berkaitan, tuntutan fizikal, dan sumber-sumber untuk maklumat lanjut. CIDS mengandungi banyak program termasuk maklumat pekerjaan di dalam negeri dan negara.    Program perkembangan kerjaya di sekolah-sekolah menggunakan CIDS dalam pelbagai cara yang inovatif. Contohnya, kaunselor menggunakan cetakan penerangan pekerjaan kepada pelajar untuk menggambarkan jenis maklumat yang boleh didapati dalam CIDS tempatan.


6.0       DUA SISTEM TERAWAL (CACGs)

Terdapat dua sistem terawal dalam CACGs, iaitu sistem discover dan multimedia discover.  Sistem DISCOVER asal telah direka untuk membantu pelajar dan mahasiswa dalam membuat pilihan kerjaya. DISCOVER yang diterbitkan oleh American College Testing Program (1987), mengamdungi modul-modul berikut:

ü  Permulaan perjalanan pekerjaan
ü  Pembelajaran mengenai dunia pekerjaan
ü  Pembelajaran mengenai diri sendiri
ü  Pencarian pekerjaan
ü  Pembelajaran tentang pekerjaan
ü  Membuat pilihan pendidikan
ü  Merancang langkah-langkah seterusnya
ü  Merancang kerjaya anda
ü  Membuat peralihan

Program DISCOVER mengandungi empat modul.  Modul pertama direka untuk membantu pengguna mengetahui lebih lanjut tentang diri dan kerjaya melalui penilaian kendiri dan dengan menilai peranan dan peralihan kehidupan.  Modul kedua dikhaskan untuk memilih pekerjaan yang menggunakan pelbagai jenis inventori, peta dunia pekerjaan dan kemudian membandingkan ciri-ciri seseorang itu dengan kehendak pekerjaan dan persekitaran kerja.  Modul ketiga membantu pengguna dalam perancangan untuk pendidikan dengan penggunaan senarai major, institusi pendidikan dan bantuan kewangan yang ada.  Modul keempat, pengguna membangunkan kaedah untuk mencari pekerjaan dengan menggunakan cadangan tentang cara-cara untuk belajar dan untuk mendapatkan wang, mendefinisikan pekerjaan yang ideal, menyediakan pencarian pekerjaan dan mengkaji tips temuduga. DISCOVER menyediakan  tugas-tugas interaktif yang bermakna dan modul maklumat untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan kerjaya. Program penilaian dalam talian menyediakan kaedah yang berkesan untuk menilai minat, kebolehan, dan nilai.Multimedia Discover adalah versi Discover dalam interaktif format cakera padat (CD-i). Ia tidak patut dikelirukan dengan CD-ROM. Sistem baru ini tidak memerlukan komputer kerana sistem ini boleh digunakan pada TV warna dan pemain cakera. Sistem ini terdiri daripada tiga cakera iaitu, Disc 1 bertajuk “Learning about Yourself” dan membenarkan pengguna untuk mengenalpasti pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kebolehan tertentu. Enam urutan video yang menggambarkan peta dunia pekerjaan juga disediakan.  Kemudian, Disc 2 mengandungi maklumat terperinci mengenai kira-kira 500 pekerjaan melalui persembahan slide yang meningkatkan maklumat untuk setiap pekerjaan yang berlainan.  Seterusnya, Disc 3 mengandungi urutan carian dua tahun dan empat tahun untuk kolej. Naratif disertai oleh dua gambar kebanyakan institusi empat tahun.

7.0       SISTEM BIMBINGAN INTERAKTIF DAN MAKLUMAT (SIGI) DAN SIGI PLUS

Satu lagi sistem berkomputer utama adalah Sigi dan Sigi PLUS, yang diperkembangkan oleh Katz (1975, 1993, dan diterbitkan oleh Educational Testing Service, 1996).  Terdapat lima subsistem Sigi seperti berikut: Nilai, Lokasi, Perbandingan, Perancangan, dan Strategi. Subsistem ini telah diperkembangkan untuk membantu pelajar-pelajar kolej bagi menjelaskan nilai, lokasi dan mengenalpasti pilihan pekerjaan, membandingkan pilihan, pembelajaran perancangan kemahiran dan membangunkan kerjaya rasional dalam membuat keputusan kemahiran.  Sigi PLUS mengandungi komponen-komponen berikut: Pengenalan, Penilaian Kendiri, Pencarian, Maklumat, Kemahiran, Bersedia, Menghadapi, Membuat keputusan, dan Langkah seterusnya. Sistem ini telah diperkembangkan untuk orang dewasa dan individu yang ingin mendapatkan maklumat mengenai organisasi.  Satu ciri tertunggak program ini adalah keperluan khas orang dewasa, ia direka khas bagi membantu orang dewasa supaya boleh menukar pekerjaan, berpindah kepada pekerjaan lain, atau memasuki kembali tenaga buruh.8.0       KAUNSELING SIBER

      Kaunselor boleh menggunakan e-mel untuk berbual dengan klien mereka.
      Kaunselor boleh berinteraksi dengan klien di dalam laman sembang.
      Kaunselor boleh membentuk kumpulan sokongan siber melalui laman sembang.
      Kaunselor boleh menggunakan laman web untuk menyebarkan maklumat.
      Kaunselor boleh mentadbir penilaian dalam talian.
      Kaunselor boleh menggunakan laman web untuk menyediakan pautan kepada sumber-sumber lain dan maklumat yang didapati di web.
Contoh peranti penilaian yang boleh diakses online:-
Kunci kerjaya: inventori ini mengukur jenis Holland. Laman web ini juga memberi keputusan, senarai pilihan kerjaya yang sepadan maklumat bersama-sama dengan pautan kepada Occupational Outlook Handbook
The Kiersey Temperature Sorter: menyediakan kepada individu dengan profil personaliti

9.0       LANGKAH-LANGKAH MENGGUNAKAN SISTEM BIMBINGAN KERJAYA BERBANTUKAN KOMPUTER (CACGs)

Terdapat beberapa langkah dalam menggunakan system bimbingan kerjaya berbantukan komputer supaya klien akan mendapat pengetahuan dan maklumat dengan jelas.  Yang pertama ialah keperluan penilaian. Keperluan individu setiap pelajar adalah perlu untuk menentukan hala tuju penggunaan program dan komponen yang diakses. Sebagai contoh, seorang pelajar mungkin memerlukan matlamat mengenai program bantuan kewangan sahaja.  Kemudian, langkah kedua ialah orientasi. Setiap klien atau kumpulan klien perlu diberi orientasi yang menyeluruh kepada tujuan, matlamat dan menunjukkan penggunaan sistem berkomputer.  Seterusnya, program individu. Setiap individu harus mengikuti pelan pendahulu berdasarkan keperluan. Pelan ini boleh diubahsuai seperti yang diperlukan; fleksibiliti program berkomputer boleh menjadi satu kelebihan yang tersendiri apabila menukar rancangan.  Langkah lain ialah campur tangan kaunselor. Pelan individu harus menyediakan campur tangan kaunselor. Sebagai contoh, ia mungkin sesuai untuk membincangkan keputusan salah satu inventori. Menyediakan sumber maklumat pekerjaan tambahan dan membincangkan tentatif pilihan pekerjaan adalah strategi yang baik dalam proses eksplorasi kerjaya.   Malah, langkah penggunakan komputer juga melalui bantuan dalam talian. Peruntukan perlu dibuat untuk membantu individu dalam pelbagai peringkat penerokaan kerjaya. Bagaimana untuk kembali ke menu utama atau bagaimana untuk mengakses pelbagai komponen boleh menjadi pengalaman yang mengecewakan bagi pengguna baru komputer.  Akhir sekali, langkah yang perlu dilakukan ialah susulan. Seperti dalam semua fasa penerokaan kerjaya, kemajuan individu perlu dipantau. Kerjaya kaunselor harus membantu individu mengekalkan motivasi mereka, menilai kemajuan mereka, dan menilai keberkesanan program.  

10.0     PENGGUNAAN INTERNET

Haris-Bowlsbey, Dikel dan Sampson (1998) telah membangunkan satu panduan untuk menggunakan internet dalam perancangan panduan kerjaya yang mengandungi sampel laman web untuk penilaian, mencari pangkalan data, peluang pendidikan dan latihan, bantuan kewangan, peluang latihan, peluang pekerjaan, matlumat kerjaya, matlumat pendidikan dan latihan, matlumat ketenteraan dan program kaunseling kerjaya. Kesimpulannya, laman web ini boleh membantu individu dengan ciri-ciri sebagai minat, kemahiran, kebolehan, nilai, kecerdikan dan personaliti.Laman web ini juga menyediakan matlumat untuk pekerjaan meneroka, institusi pendidikan, biasiswa, bantuan kewangan dan peluang pekerjaan.

Beberapa laman web menyediakan sumber matlumat yang boleh menjadi pautan pekerjaan, institusi pendidikan dan peluang-peluang lain dengan jurnal perdagangan, agensi-agensi kerajaan pertubuhan profesional dan sebagainya. Anda juga boleh menempatkan bilik-bilk sembang dan kumpulan sokongan atau hantar resume untuk penempatan pekerjaan. Banyak kemungkinan jaringan yang lain boleh digunakan untuk memenuhi keperluan individu. Kaunselor harus sedar kecekapan kaunseling dalam penyediaan internet terutamana pengalaman mengendalikan internet.

Rajah 8.1 menunjukkan satu penggunaan internet yang sesuai dalam perancangan kerjaya dan dalam proses membuat keputusan. Enam langkah-langkah yang digambarkan. Langkah pertama individu menyedari keperluan untuk membuat keputusan. Belajar dan/atau menilai semula diri. Langkah dua menunjukkan bahawa pelanggan berwaspada kepada sifat-sifat had dan peribadi mereka. langkah tiga matlumat pekerjaan ini dibentangkan dengan cara “yang memudahkan peralihan matlumat diri menjdai alternative pekerjaan” (Harris-Bowlsbey, Dikel, & Sampson, 1998,p.2). Langkah ketiga yang seterusnya digunakan untuk memperbaiki alternatif yang dikenalpasti menjadi pilihan tentative yang mungkin menggunakan informasi pengkalan data yang boleh didapati di internet. Akhirnya individu itu memutuskan untuk mendapatkan lebih banyak dan memilih alternative baru (Harris-Bowlsbey, Dikel & Sampson,1998).

11.0     CONTOH LOKASI LAMAN WEB

Bagi membantu kaunselor dalam menyediakan perkhidmatan yang sesuai melalui internet berasaskan sumber kerjaya dan perkhidmatan, persatuan pembangunan kerjaya kebangsaan/ National Career Development Association (NCDA) dan National Board for Certified Counselors (NBCC).

12.0     MELAKSANAKAN PROGRAM YANG BERASASKAN  KOMPUTER

Ini merupakan langkah pertama yang penting dalam melaksanakan program-program baru. Klise (cliche) digunakan untuk melaksanakan sistem bantuan komputer untuk bimbingan kerjaya. Perancangan yang sistematik bagi sistem bantuan komputer berkaitan secara langsung dengan keberkesanan dan penerimaaan mereka oleh pelajar, fakulti dan komuniti (Sampson 1994). Dalam seksyen ini kita mengkaji model pelaksanaan tetapi pertama sekali akan membincangankan masalah pelaksanaan. Maklumat yang terkandung dalam kotak 8-1 mengenalpasti masalah yang berkaitan dengan melaksanakan kerjaya yang menjadi petunjuk bantuan komputer/Computer-assisted career guidance program (CACG). Antara masalah-masalah yang dikenalpasti ialah perancangan yang kurang berkesan, manakala yang lain merupakan berkaitan dengan latihan kakitangan yang tidak mencukupi dan kekurangan integrasi dengan perkhidmatan kerjaya yang lain. sebagai contoh kakitangan perlu sedar bahawa CACG tidak mengambil tempat campur tangan kaunselor dengan klien dan sesetengah pelanggan perlu bantuan dengan menghubungkan matlumat yang terdapat pada CACG untuk mencari kerjaya mereka dan bantuan lain. Sampson (1994) membuat satu fakta yang sangat penting bahawa masalah pelaksanaan dengan mudah boleh menghadkan keberkesanan jangka panjang CACG. Tambahan pula, semua pihak mesti dapat mendidik untuk penggunaan berkesan CACG sebelum dipilih dan dimasukkan ke dalam talian. Seterusnya melaksanakan yang betul bagi memastikan CACG adalah satu kompenan penting dalam perkhidmatan kerjaya.

13.0     PELAKSANAAN MASALAH CACGs

Perancangan tidak mencukupi

·         Penggunaan “ad hoc” atau “ tiada perancangan “ pendekatan
·         Perkaitan yang tidak mencukupi antara penggunaan komputer dan keperluan organisasi
·         Kekurangan keperluan penilaian sebelum penggunaan komputer
·         Penggunaan sistem terlalu dipengaruhi oleh pembiayaan atau pentadbir
·         Penggunaan sistem tidak sistematik dan remeh
·         Penyertaan kakitangan terhad dalam keputusan membuat kira-kira CACG
Integrasi CACG yang lemah dalam perkhidmatan kerjaya
·         Kekurangan konteks yang sesuai untuk pelanggan memproses penggunaan sumber-sumber matlumat mereka
·         Kekurangan campur tangan kaunselor untuk pelanggan yang memerlukan bantuan
·         Kekurangan data penilaian untuk menunjukkan akauntabiliti dan untuk dan untuk meningkatkan integrasi CACG
·         Jadual bermasalah
·         Sokongan pemaju CACG tidak konsisten

Kakitangan latihan yang tidak mencukupi

·         Ketidakseimbangan antara perbelanjaan latihan dan perbelanjaan perkakasan/perisian
·         Kurang latihan berkenaan pengalaman “hands-on” dengan sistem asas konsep untuk membandingkan dan memilih sistem yang mengintegrasikan CACG dengan model penyampaian perhidmatan pelbagai
·         Jangkaan tidak wajar mengenai prestasi aplikasi komputer
·         Jangkaan tidak wajajr tentang masa yang diperlukan untuk pelaksanaan
·         Mengelirukan mengenai peranan kaunselor dan peranan komputer
Kebimbangan kakitangan dan rintangan CACG

·         Keprihatinan lebih perubahan di tempat kerja
·         Kakitangan bersikap negatif akibat masalah pelaksanaan

Proses melaksanakan CACG termasuk pelaksanaan tujuh langkah model yang dibangunkan oleh Sampson (1994):

1.      Bermula dengan penilaian program untuk menetukan bagaimana perkhidmatan bimbingan semasa dalam memenuhi keperluan pelanggan. Jika penilaian mendedahkan keperluan yang tidak dipenuhi, kakitangan perlu menekankan tujuan dan matlamat mengenai bagaimana sistem berasaskan komputer boleh merapatkan jurang. Bagi mencapai matlamat ini, sebuah jawatankuasa pemilihan ditubuhkan.
2.      Mempunyai jawatan kuasa mengenalpasti produk perisian yang diingini yang akan memenuhi keperluan pelanggan. Selepas mengkaji sistem, jawatankuasa itu perlu menentukan perisian dan perkakasan yang sesuai.
3.      Integrasi perisian melibatkan pelan komprehensif bagaimana sistem akan dilaksanakan. Ini menunjukkan bahawa ahli-ahli jawatankuasan telah menjadi sangat berpengetahuan tentang sistem yang dipilih. Rancangan termasuklah bagaimana sistem etiologi dengan program bimbingan keseluruhan menetukan peranan kakitangan, prosedur operasi dan sistem penilaian.
4.      Langkah seterusnya melibatkan kakitangan menyeluruh. Keberkesanan program bimbingan bantuan komputer amat berkaitan dengan pengetahuan sistem kerja.
5.      Penggunaan perbicaraan menentukan bagaimana kakitangan telah melakukan kerja rumah dan bagaimana pelajar bertindak balas dengan menggunakan sistem ini. Sistem ini mula beroperasi selepas penilaian  percubaan yang berjaya.
6.      Sistem menjadi operasi.
7.      Penyampaian penilaian perkhidmatan dilihat sebagai proses berterusan. Maklum balas penilaian mencadangkan bahawa perlu ada perbaikan yang berterusan. Pembangunan pantas perkakasan dan perisian mungkin boleh mengubah program bantuan komputer setiap tahun.

14.0     TEKNOLOGI SEPANJANG HAYAT

Kaunselor memainkan peranan penting dalam membantu pelanggan membina pemahaman mengapa pengurusan kerjaya terbaik didorong oleh aktiviti yang diarahkan. Mereka yang mengambil tanggungjawab penuh untuk pembangunan kerjaya mereka dan megiktiraf keperluan pembelajaran sepanjang hayat serta bagaimana pembangunan kemahiran mempengaruhi hala tuju mereka. Apabila terdapat antara individu (kepentingan, keupayaan, pemerolehan kemahiran) dan pekerjaan, terdapat kemungkinan yang besar kepuasan tempoh bekerja (Ostroff, Shin, & Feinberg, 2002). Oleh itu kaunselor perlu menyediakan sebab-sebab bagi aktiviti pemerolehan kemahiran kendiri serta matlumat tentang sistem penyampaian pembelajaran.

Betapa pentingnya pembangunan kemahiran? Pada tahun 1990-an Bynner (1997) menjalankan kajian longitudinal individu dari zaman kanak-kanak berusia melalui 21 tahun dan mendapati miskin kemahiran asas (membaca dan matematik) yang sukar dibuat untuk memperoleh kerja yang lebih luas yang berkaitan kemahiran seperti kebolehan bekerja dalam kumpulan, kebolehsuaian dan menjalinkan hubungan interpersonal. Tidak menghairankan kemahiran asas yang paling mendapat perhatian dalam pekerjaan dalam peralihan sekolah untuk kerja. Kemahiran asas bukan saja penting dalam mencari pekerjaan, oleh itu mesti menyediakan individu dengan asas untuk membangunkan kemahiran yang lebih universal yang dihargai oleh majikan (Cappelli et al 1997; U.S.Department of Labor,1992). Keupayaan untuk bekerja dengan orang yang banyak, kecuali pekerjaan mereka yang memerlukan kemahiran teknikal yang khusus seperti pengaturcaraan komputer, kejuruteraan, dan beberapa kerjaya perubatan yang berkaitan (Ryan,2000; Werbal & Gillland 1999). Syor disini ialah individu untuk membangunkan kedua-dua kemahiran umum (penyesuaian, fleksibiliti, kewibawaan) dan kemahiran khusus industry. Kemahiran asas yang kukuh sangat penting bagi kebanyak semua pekerja.


Pembangunan kerjaya ahli teori telah menunjukkan banyak pembolehubah yang menetukan kemajuan kemajuan kerjaya yang membawa kepada pelihan kerjaya yang seawall dan aneka pilihan disepangjang jangka hayatnya. Kebolehan, minat, nilai dan personaliti sering disebut sebagai ciri-ciri peribadi yang mempengaruhi pilihan individu. Daripada pembolehubah ini kumpulan, corak faedah ditekankan terutamanya dalam penyelidikan tipologi Holland yang kongruen antara kepentingan dan jenis penyesuai pekerjaan (Holland,1985).

Dalam menilai dinamik dalam kalangan kepentingan kebolehan pengambilan penuh kemahiran (Ostroff, Shin, Feinberg 2002) mencadangkan bahawa pilhan permulaan matlamat kerjaya mempengaruhi corak kepentingan tetapi sebagai pekerja terdedah untuk bekerja dan pengalaman kerja, mereka tertarik kepada pekerjaan yang setimpal dengan kebolehan mereka dari semasa ke semasa. Latihan dalam sesebuah organisasi boleh dibahagikan kepada dua jenis yang luas iaitu latihan pekerjaan dan latihan luar kerja.

15.0     KAEDAH LATIHAN DI TAPAK (ON-SITE)

Latihan pekerjaan merupakan salah satu kaedah yang tertua yang digunakan oleh organisasi. Permulaan pekerja dilatih di tapak kerja oleh pekerja berpengalaman. Mereka belajar dengan meniru pengajar. Pekerjaan adalah satu proses putaran kerja melalui pelbagai pekerjaan dengan jangkaan pembelajaran secara pengalaman. Latihan perantis adalah satu kaedah yang melibatkan seorang pekerja yang diberi tunjuk ajar pekerja baru dan adalah perkara biasa dalam perdangan mahir. Selepas tempoh masa yang panjang individu akan dinaikkan pangkat kepada pekerja harian. Jadual waktu harus dilakukan dengan penilaian berkala untuk memaklumkan kakitangan mengenai kemajuan mereka. Kaedah latihan di tapak termasuklah orientasi, latihan bekerja sambil arahan, perantis, dan bimbingan.16.0     KAEDAH LATIHAN DI LUAR TAPAK (OFF-SITE)

Program latihan luar tapak dianggap sebagai aktiviti pembelajaran di tempat yang dikeluarkan dari tapak kerja seperti kolej komuniti, kemudahan latihan organisasi atau di rumah. Kaedah latihan ini sering dirujuk sebagai pembelajaran jarak jauh. Beberapa kursus yang ditawarkan melalui program pembelajaran jarak jauh dirujuk kepada umum sebagai pengajaran bantuan komputer. Arahan rakaman video disediakan untuk tontonan komputer peribadi tanpa mengira masa. Program prepakej sering disebut sebagai perisian. Bantuan pengajar dan sokongan rakan sebaya boleh didapati melalui televisyen, telefon, e-mel atau faks (Muchinsky,2003).  Ternik kerja diluar tapak seperti kuliah, kajian khas, audio visual persidangan atau perbincangan, kajian kes, main peranan, simulasi, arahan program dan latihan dalam makmal.  Kaedah latihan pada dasarnya boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu:

a.       Kaedah memberitahu
b.      Kaedah menunjukkan
c.       Peranan yang bermain kaedah
d.      Teknik perbincangan

17.0     CD-ROM DAN MULTIMEDIA INTERAKTIF     

Pembelajaran ini melibatkan media interaktif melalui tindakan animasi, video, grafik, teks dan audio. Program multimedia yang menggunakan teknologi CD-ROM telah dipertingkatkan oleh cakera video dan program yang berasaskan komputer yang menambah bagaimana fleksibiliti dan apa yang dipelajari. Program biasanya dipilih untuk mewakili teknologi yang terbaik iaitu Plato (Programmed Logic for Automated Teaching Operations/Program Logik Operasi Pengajian Automasi). Sistem media interaktif ini terdiri daripada lebih 5000 aktiviti pembelajaran yang diserahkan hakkan yang kendiri. Pekerja boleh meningkatkan kemahiran asas membaca, matematik dan penulisan serta mempelajari kemahiran menyelesaikan masalah. Meningkatkan kemahiran mereka dalam komunikasi di tempat kerja melalui media interaktif. Beberapa syarikat terkemuka menawarkan program yang didorong oleh Plato kepada pekerja bagi pembelajaran yang berterusan untuk meningkatkan keberkesanan kedudukan mereka (Goldstein & Ford 2002).
18.0     ARAHAN BERASASKAN WEB

Arahan berasaskan web adalah mungkin paling fleksibel yang boleh digunakan oleh pengguna bagi mengakses program pada bila-bila masa melalui rangkaian web yang boleh didapati secara meluas. Kini latihan web mudah dan dipertingkatkan oleh hyperlink untuk bahan latihan tambahan, senaman dan maklum balas, membenarkan pengguna untuk menentukan tahap dan jenis matlumat yang diperlukan. Terdapat kemungkinan tiada kesudahan bagi peluang pembelajaran melalui pautan ke laman internet yang lain atau bekerjasama dengan laman internet (laman dalam sesebuah organisasi). Pengguna juga boleh berkongsi matlumat dan idea-idea serta membincangkan masalah dengan pakar dan/ atau pelatih lain. Brown, Milner dan Ford (1998) telah mencadangkan bahawa pengajaran berasaskan web termasuk komponen bimbingan. Bimbingan biasanya termasuk maklumat mengenai tujuan pembelajaran dan bagaimana untuk mempelajari bahan secara berkesan. Program bimbingan boleh membantu pelajar membuat keputusan yang lebih berkesan mengenai apa yang dipelajari dan bagaimana untuk belajar dengan berkesan.

19.0     TUTOR SISTEM PINTAR (INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS/ITS)

Platform pembelajaran merupakan satu program yang berasaskan komputer dengan ketinggian individu dan dianggap sebagai versi arahan program teknologi yang lebih baik. (Steele-Johnson & Hyde 1997). Sistem ini direka untuk mendiagnosis tahap persefahaman penggunaan, prestasi dan jenis kesilapan yang dibuat dalam menjalankan tugas. Menggunakan data yang dikumpul daripada setiap pengguna, sistem ini menyediakan garis panduan bagi prosedur yang lebih sesuai dan aktiviti pembelajaran. Sistem pengalaman pengalaman individu yang dibangunkan daripada keperluan individu. Lebih khusus lagi, komponen penulisan tutor yang memberikan tumpuan kepada pembangunan kemahiran proses mengenal pasti kesilapan dan penyelesaian. Begitu juga kompenan kemahiran siasatan saintifik membentangkan kesilapan dan cadangan untuk data analisis yang tepat. Sistem interaktif mempunyai kelebihan berbeza dengan membenarkan pengguna untuk menanyakan soalan tentang tugas-tugas tertentu. Maklum balas mungkin datang dalam bentuk petunjuk tentang prosedur yang betul tetapi akhirnya analogi langsung diberi dan diikuti dengan arahan yang jelas. Walaupun sistem ini menawarkan banyak kemungkinan untuk membangunkan kemahiran yang boleh digunapakai dalam pelbagai persekitaran kerja, ia masih sedang dibangunkan dan diperhalusi.

20.0     LATIHAN REALITI MAYA (VIRTUAL REALITY/VR)

Sistem pembelajaran ini adalah versi berteknologi tinggi  simulasi kerja melalui realiti maya. Dalam kes ini simulasi bekerja dilihat dalam sebuah dunia tiga dimensi (3-D) yang akan pekerja hadapi. Ia bertujuan untuk menjadikan satu pengalaman yang menarik yang mengambil kesempatan daripada pembelajaran visual dan penglibatan pengalaman yang sangat bermotivasi. Ini merupakan sistem yang sangat fleksible yang membenarkan kawalan masa dan penyelakuan iaitu ia boleh bergerak lebih pantas, melambatkan, mengaksaskan atau terhenti. Ia direka untuk membentangkan tahap perincian yang berbeza. Pembelajaran modul boleh dikemaskini dan disepadukan dengan modul-modul lain. pada tahun 1999. Seorang animasi yang bernama Steve telah diletakkan dalam 3-D mock-up persekitaran kerja (Rikel & Johson 1999). Pengguna boleh meminta Steve menunjukkan bagaimana untuk menjalankan tugas dan memberi bantuan semasa mereka mengamalkan tugas-tugas tertentu. Satu kelebihan sistem VR latihan adalah jelas : mereka cukup fleksible untuk menunjukkan pelbagai persekitaran kerja dan interaksi dalam persekitaran yang berbeza.RUJUKAN
0 comments:

Post a Comment