Followers

Tuesday, 16 October 2012

Kaunseling Kelompok


Definisi Kaunseling Kelompok

Aminah Haji Hashim (1996) menegaskan Kaunseling Kelompok adalah suatu proses perhubungan antara individu secara berkelompok, yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli yang mencerminkan diri mereka serta situasi yang dialami. Tujuan perhubungan tersebut adalah untuk mengubah sikap dan kelakuan. 
Kaunseling kelompok  adalah satu proses antara individu (interpersonal process) yang melibatkan seorang kaunselor dengan beberapa orang ahli atau klien yang meneroka diri serta situasi yang di alami. Process tersebut menekankan pemikiran yang sedar, perasaan dan kelakuan ( Corey, 1990 ).
 Cottle dan Downie (1970), melihat kaunseling sebagai “proses seorang kaunselor membantu seorang klien memahami dan menerima maklumat mengenai dirinya dan interksi dengan orang lain supaya dia dapat membuat keputusan yang berkesan mengenai pilihan-pilihan dalam hidupnya”.
 Manakala menurut Zainal Abidin (2002), kaunseling adalah satu perbincangan antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang memahami kekeliruan dan memerlukan bantuan bersama-sama memikirkan dan meneliti beberapa altenatif untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan seterusnya melaksanakan alternatif  yang dipilih.

Pengenalan Kaunseling Kelompok

Kaunseling kelompok merupakan satu perkhidmatan pertolongan psikologikal yang membantu individu normal berkembang secara holistic mengikut potensi mereka. Tujuan kaunseling kelompok adalah membaiki sikap dan tingkah laku klien yang tidak berkesan atau tidak mendatangkan faedah. Mengikut corey (1990) kaunseling kelompok bertujuan mencegah serta memulih. Hansen et al (1976) menjelaskan, tujuan mencegah adalah supaya klien dapat mengatasi masalah yang dihadapi sebelum masalah tersebut menjadi serius, mana kala tujuan memulih pula adalah bagi klien yang sedang mengalami masalah yang serius di mana kaunseling kelompok merupakan satu proses intervensi untuk menukar kelaluan.
Kaunseling kelompok berorientasikan masalah yang spesifik, sama ada masalah itu masalah pembelajaran kerjaya, sosial atau emosi. Isi dan fokus perbincangan dalam kelompok, sebahagian besarnya ditentukan oleh klien yang terdiri daripada individu yang normal(dapat berfungsi dengan sepenuhnya). Kebanyakkan masalah yang dibawa ke dalam kelompok adalah berkaitan dengan bertugas perkembangan dalam hidup seharian. Dengan itu kaunseling kelompok berorientasikan perkembangan (growth oriented), dan fungsi kaunseling serta klien adalah memberi sokongan dan empati yang diperlukan untuk menimbulkan suasana yang selamat dan menyembuh yang membawa kepada kepercayaan ahli berkongsi maklumat dan perasaan ke arah menimbulkan celik akal, membaiki sikap serta perlakuan.
       Kelompok kaunseling berasaskan model pendidikan dan model perubatan. Ia merupakan pertolongan yang diberi kepada individu yang berfungsi penuh dan menghadapi masalah emosi, sosial dan intelek. Mengikut Szasz (1973) dalam Ohlsen (1977) ”Adalah menjadi satu kesilapan jika dilihat pemulihan individu yang bermasalah emosi itu sebagai hanya satu rawatan perubatan. Ini adalah sebab individu itu telah lama menggunakan cara mengatasi masalah yang tidak sesuai yang mungkin dipelajari sejak usia kecil lagi. Melalui kaunseling kelompok individu itu akan mempelajari cara dan perlakuan baru yang lebih sesuai supaya ia dapat membina perhubungan yang memuaskan di kalangan sanak saudara, sahabat handai serta rakan sekerja. Maka dengan itu kaunseling kelompok adalah satu pertolongan yang diberi kepada individu yang menghadapi masalah emosi, sosial dan intelek melalui model pendidikan dan model perubatan.
Model pendidikan merangkumi aspek-aspek membimbing, mengajar, menunjuk cara serta mengasuh individu tersebut dengna perlakuan-perlakuan yang lebih berkesan supaya dapat menangani masalah yang dihadapi. Model perubatan pula meliputi aspek mengkelasifikasi danmendiagnosa masalah secara mendalam tetapi tidak termasuk preskrepsi atau memberi ubat.
Kaunseling kelompok menumpukan masa membantu individu mengidentifikasi perlakuan yang tidak mendatangkan faedah atau menguntungkan diri. Individu dalam kelompok kaunseling mempelajari perlakuan baru supaya dapat berfungsi dengan berkesan. Gazda (1973) menegaskan beliau lebih suka melihat kaunseling kelompok sebagai terletak di satu kontinum yang berorientasikan pencegahan kepada yang berorientasikan pemulihan. Di sebelah pemulihan beliau letakkan psikoterapi, di sebelah mencegah pula diletakkan kelompok bimbingan, latihan perhubungan antara manusia serta variasi-variasi di bawah pergerakan potensi manusia. Manakala di tengah-tengah kontinum tersebut di masukkan kaunseling kelompok.

Matlamat Kaunseling Kelompok

Corey (1990) mengemukakan beberapa matlamat ahli kelompok kaunseling yang dikongsikan bersama.
 1. untuk belajar mempelajari diri dan orang lain
 2. untuk mendapatkan pengetahuan tentang diri sendiri dan memperkembangkan identiti diri
 3. untuk menerima bahawa orang lain mempunyai keperluan dan masalah serupa, dengan itu berusaha mewujudkan perasaan”sense of universality”I
 4. untuk meningkatkan penerimaan diri, keyakinan diri, hormat diri supaya dapat melihat diri dari sudut yang baru ( a new view of one self  )
 5. untuk mencari alternative dalam menangani isu perkembangan dalam hidup dan dalam mengatasi beberapa konflik.
 6. untuk meningkatkan arah diri, autonomi dan bertanggungjawab terhadap diri dan orang lain
 7. untuk menyedari bahawa ada pilihan dalam hidup dan mempelajari cara membuat keputusan  secara matang.
 8. untuk merancang menukar beberapa perlakuan dan mengikut rancangan yang telah dibuat.
 9. untuk mempelajari kemahiran social yang berkesan
 10. untuk lebih peka terhadap keperluan dan perasaan orang lain
 11. untuk mempelajari cara bersemuka (confrantation ) dengan orang lain secara berhati-hati, mengambil berat, jujur dan berterus terang
 12. untuk menukar kepada memenuhi keperluan sendiri daripada memenuhi keperluan orang lain
 13. untuk menjelaskan nilai hidup diri dan membuat keputusan serta mencari jalan untuk mengubahsuai nilai-nilai tersebut supaya menjadi lebih bahagia dalam hidup.

0 comments:

Post a Comment