Followers

Thursday, 18 October 2012

Apa itu kaunseling...??

 • Proses perhubungan atau interaksi yang professional untuk membantu secara sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh berlansdaskan etika kaunseling.
 • Pendekatan psikologi dan kaunseling merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan dalam usaha untuk membangunkan modal insan yang menekankan aspek berikut:-
  1. Pembangunan
  2. Pencegahan
  3. Pemulihan

OBJEKTIF PERKHIDMATAN KAUNSELING
Perkhidmatan bertujuan menolong anda untuk :

 1. Memberi dan menyediakan program psikologi untuk individu membuat perubahan dengan mempertingkatkan keupayaan mengurus emosi, tingkah laku dan pemikiran.
 2. Mengenal dan memahami diri sendiri tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri sendiri.
 3. Membuat penyelesaian peribadi, sosial, emosi dan kerjaya dengan persekitaran di dalam dan di luar pejabat.
 4. Mendedahkan bakat, minat dan kelebihan-kelebihan diri yang terpendam untuk meningkatkan konsep kendiri.
 5. Berfikir secara rasional dan bertindak secara berkesan di dalam membuat keputusan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.
 6. Membentuk tabiat membiasakan belajar dengan baik dan berkesan.
 7. Membentuk ciri-ciri akhlak yang baik untuk menjadi individu yang berintegriti.
 8. Merancang masa hadapan yang sesuai dengan kemampuan dan matlamat hidup.
DIMANAKAH PERKHIDMATAN KAUNSELING DIJALANKAN ?
Pertemuan anda dengan kaunseling akan diadakan di dalam bilik kaunseling yang selesa.
Kaunselor Anda Adalah Seorang Yang:-

 1. Sedia mendengar semua persoalan anda.
 2. Menerima anda tanpa syarat.
 3. Menerima dan merahsiakan apa yang ada perkatakan.
 4. Menghormati anda sebagai individu.
 5. Sedia berjumpa anda bila-bila masa.
BAGAIMANA PERKHIDMATAN INI DIJALANKAN
Perkhidmatan ini dijalankan secara kaunseling individu atau kaunseling kelompok.
Kaunseling Individu 
  : pertemuan anda dengan kaunselor anda
Kaunselor Kelompok
  : pertemuan anda dengan beberapa rakan yang mempunyai persoalan yang sama dengan kaunselor anda.
PROGRAM
 1. Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAM)
 2. Mentoring
 3. Program Pencegahan
 4. Kempen Kesedaran
 5. Program Peningkatan Kendiri

0 comments:

Post a Comment